Viêm gan B và xét nghiệm chỉ số viên gan B

Thử Máu

Tại sao tôi nên thử nghiệm tìm viêm gan loại B?

Nếu quý vị là người Việt hoặc thuộc gốc Á Châu, quý vị nên đi thử nghiệm vì quý vị có nhiều nguy cơ bị viêm gan loại B hơn. Loại thử máu này rất đơn giản. Loại thử máu này có thể được thực hiện nhanh chóng trong phòng mạch bác sĩ. Dù quý vị vẫn cảm thấy khỏe mạnh, quý vị vẫn có thể bị nhiễm mà không biết. Quý vị có thể vô tình lây siêu vi khuẩn này sang người khác gần gũi với quý vị. Nếu quý vị bị nhiễm viêm gan loại B kinh niên, thì quý vị cũng dễ có nguy cơ bị ung thư gan hơn sau này trong đời. Thử nghiệm ngay bây giờ có thể chẩn đoán sớm và kiểm soát bệnh này, và có thể cứu mạng quý vị sau này.

Tại sao tôi cần phải biết là mình có bị viêm gan loại B hay không?

Vì khi biết được mình có bị viêm gan loại B hay không, quý vị có thể đi đến các quyết định đúng về sức khỏe của mình.

 • Nếu kết quả thử máu cho thấy là quý vị không bị nhiễm viêm gan loại B, quý vị nên bảo vệ cho mình bằng cách chủng ngừa viêm gan loại B.
 • Nếu kết quả thử máu cho thấy quý vị đã bình phục sau khi bị nhiễm, quý vị không cần phải chủng ngừa viêm gan loại B vì quý vị đã được bảo vệ.
 • Nếu kết quả thử máu cho thấy quý vị đã bị nhiễm viêm gan loại B kinh niên, quý vị nên tìm một bác sĩ giỏi để được chăm sóc y tế đều đặn, tránh lây siêu vi khuẩn sang người khác, và nhớ nhắc những người thân thương đi thử nghiệm và chủng ngừa.

Bác sĩ của tôi sẽ cho thử máu những loại nào?

Thử máu tìm viêm gan loại B rất đơn giản và chỉ cần đến phòng mạch bác sĩ. Có 3 phần thử máu trong “loại thử máu tìm viêm gan loại B”:

 1. Kháng Nguyên nổi viêm gan loại B (HBsAg) – loại này trực tiếp thử xem có siêu vi khuẩn hiện diện hay không. Nếu kết quả là dương, trong máu quý vị có siêu vi khuẩn viêm gan loại B. Có thể phải thử lại loại này sau sáu tháng để xác định xem quý vị có bị nhiễm kinh niên hay không.
 2. Kháng Thể nổi viêm gan loại B (HBsAb hoặc anti-HBs) – loại này thử “kháng thể nổi” do hệ thống miễn nhiễm của quý vị sản xuất để chống lại siêu vi khuẩn này. Kết quả thử nghiệm sẽ là dương nếu quý vị đã “bình phục” sau khi bị nhiễm, nhưng có thể phải mất đến sáu tháng. “Kháng thể nổi” này sẽ bảo vệ quý vị suốt đời đối với những trường hợp bị nhiễm viêm gan loại B sau này. Kết quả thử này cũng sẽ là dương nếu quý vị đã được chủng ngừa viêm gan loại B.
 3. Kháng Thể lõi viêm gan loại B (HBcAb hoặc anti-HBc) – loại này thử một phần của siêu vi khuẩn này được gọi là “kháng thể lõi”. Loại kháng thể này không bảo vệ quý vị. Nếu kết quả thử nghiệm là dương, quý vị có thể đã bị nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan loại B. Tuy nhiên chỉ có thể diễn giải kết quả thử nghiệm này cùng với hai phần thử nghiệm trên.

Tôi nên yêu cầu những gì đối với bác sĩ của tôi?

Nhớ yêu cầu bác sĩ giải thích rõ ràng kết quả thử máu – cần phải có cả 3 kết quả thử máu này để chẩn đoán đầy đủ. Hỏi bác sĩ xem quý vị có bị nhiễm viêm gan loại B hay không, quý vị có bị nhiễm kinh niên hay không, hoặc quý vị có đã từng bị nhiễm hay không. Nhớ lấy bản sao kết quả thử máu để quý vị biết loại thử nào có kết quả dương hay âm. Ðem theo bảng liệt kê này (xem dưới đây) đến bác sĩ để xác định kết quả thử máu.

Kết quả thử máu của tôi có nghĩa gì?

Ðem theo bảng thử máu tìm viêm gan loại B (xem dưới đây) khi đến bác sĩ. Nhờ bác sĩ giải thích rõ ràng về ý nghĩa của kết quả thử máu. Trước khi rời phòng mạch, nhớ lấy bản sao tất cả kết quả thử máu.

Tóm lược các kết quả thử máu thông thường để tìm viêm gan loại B:

 • Kết quả dương về “kháng nguyên nổi” viêm gan loại B (HBsAg+) có nghĩa là trong máu quý vị có siêu vi khuẩn này.
 • Kết quả dương về “kháng thể nổi” viêm gan loại B (HbsAb+) có nghĩa là đã bình phục sau khi bị nhiễm hoặc chủng ngừa có hiệu quả.
 • Kết quả dương về “kháng thể lõi” viêm gan loại B (HbcAb+) có nghĩa là quý vị có thể đã bị nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan loại B. Kết quả này phải được xác định bằng hai phần thử nghiệm kia.

Hiểu Kết Quả Thử Máu Tìm Viêm Gan Loại B

Loại Thử Nghiệm Kết Quả Ý Nghĩa Ðề Nghị
HBsAg

HBsAb (anti-HBs)

HBcAb (anti-HBc)

âm

âm

âm

Chưa miễn nhiễm – chưa bị nhiễm, nhưng vẫn có rủi ro bị nhiễm sau này. Cần được bảo vệ. Chủng ngừa.
HBsAg

HBsAb (anti-HBs)

HBcAb (anti-HBc)

âm

dương

âm hoặc dương

Miễn nhiễm – có kháng thể nổi. Quý vị có thể đã được ngừa. Hoặc đã bình phục sau khi bị nhiễm viêm gan loại B. Quý vị không thể lây sang người khác. Không cần chủng ngừa.
HBsAg

HBsAb (anti-HBs)

HBcAb (anti-HBc)

dương

âm

âm hoặc dương

Mới bị nhiễm hoặc là Người Mang Siêu Vi Khuẩn Kinh Niên – có kháng nguyên nổi, tức là có siêu vi khuẩn viêm gan loại B. Quý vị có thể lây siêu vi khuẩn này sang người khác.

Tìm một bác sĩ có kiến thức để đánh giá thêm.

HBsAg

HBsAb (anti-HBs)

HBcAb (anti-HBc)

âm

âm

dương

*Không xác định được – Có thể hiểu thành nhiều cách khác nhau. Quý vị có thể cần thử lại những loại này. Xem dưới đây. Có thể cần hoặc không cần chủng ngừa. Tìm một bác sĩ có kiến thức để đánh giá thêm.

*Kết quả thử máu không xác định được khi chỉ có loại thử máu tìm HBcAb (kháng thể lõi viêm gan loại B) là có kết quả dương:

 1. Quý vị có thể đang trên đường bình phục sau khi mới bị nhiễm viêm gan loại B.
 2. Quý vị có thể đã miễn nhiễm, nhưng mức kháng thể nổi trong máu quá ít nên loại thử nghiệm này không phát hiện được.
 3. Ðây có thể là kết quả dương không đúng, tức là phải thử lại loại này.
 4. Quý vị có thể là người mang siêu vi khuẩn kinh niên trong người, nhưng số kháng nguyên nổi (tức là số siêu vi khuẩn) quá ít nên không phát hiện được. Bác sĩ có thể cho thử máu thêm những loại khác nhạy hơn.
(st)

1 comment for “Viêm gan B và xét nghiệm chỉ số viên gan B

 1. Nguyễn Đình Nam
  24.09.2013 at 01:52

  Kính thưa Bác Sỹ,
  Rất mong bác sỹ cho biết trường hợp của tôi như sau thì là như thế nào:
  HBeAg : Am Tính
  Anti- Hbe: Dương tính
  Anti – HCV : Am tính
  cảm ơn bác sỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *