Cách gỡ bỏ Searchq toolbar http://www.searchqu.com/406

Cách 1- cho Pro

Đóng hết trình duyệt lại. Sau đó:
1- Xoa hết cái thư mục Windows SearchQ toolbar trong Program Files đi
2- Vào regedit , ấn CTRL +F tìm đúng cái địa chỉ http://www.searchqu.com/406. Tìm thấy key thì kích đúp vào và xóa giá trị (value) của key đi. Ấn F3, tìm cho tới khi nào hết thì thôi.
Và nhớ là chỉ xóa đúng cái value tim thấy thôi nhé.
3- Vào đây, chạy sửa lại IE: http://support.microsoft.com/kb/318378/vi-vn

Cách 2 – Dùng luôn cách này hoặc nếu như cách 1 làm xong mà mở trình duyệt bị báo lỗi thì tiếp tục như sau:

Mở IE -> Internet Option -> Chọn tab Programs -> Manage Addons.

TÌm tới các phần ghi là SearhQ tool bar rồi disable đi.

Sau đó tim tới C:\Program Files\SearchCore for Browsers (trong Windows 7 thì là C:\Program Files (x86)\SearchCore for Browsers)

Ở trong đó có file uninstall chạy nó trước, sau đó delete cái thư mục “SearchCore for Browsers” đó đi luôn.

Chạy lại các trình duyệt là OK.

C:\Program Files (x86)\x-SearchCore for Browsers

2 comments for “Cách gỡ bỏ Searchq toolbar http://www.searchqu.com/406

 1. 29.05.2012 at 04:58

  Cam on ban rat nhieu cách gở bỏ searchqu

  • lamp
   06.02.2013 at 03:50

   cam on Ban. ai cung nhu ban thi that la tot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *