Month: April 2013

Nhân quả – Nghiệp – Luân hồi

LỜI GIỚI THIỆU Mỗi tôn giáo đều có một giáo lý riêng, để giải thích sự sống. Giáo lý ấy có khi hoàn toàn dựa lên đức tín thuần túy, có khi dựa lên sự tưởng tượng hoang đường, có…

48 CÁCH NIỆM PHẬT

1. NIỆM PHẬT NÊN GIỮ Ý CĂN Ðã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện, tạp ác đều không nên nhớ, tức hàng ngày chỉ nên làm mọi việc với ý niệm vạn bất đắc dĩ, xong rồi…