Month: March 2013

Văn chiêu hồn – Nguyễn Du

Văn chiêu hồn của cụ Nguyễn Du (Cách gọi khác: Văn tế thập loại chúng sinh) Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt, Toát hơi may lạnh buốt xương khô, Não người thay buổi chiều thu, Ngàn lau nhuốm bạc,…