Month: December 2012

Tiền Thân Đức Phật A Di Đà

Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã là một đấng lịch sử trong cõi Ta Bà, ngoài mấy nghìn năm, hình ảnh ngài vẫn in sâu nơi ký ức của nhơn loại, do truyện ký cùng di tích,…

SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Đức phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sanh ra khỏi Ta Bà…

Công nghệ bánh mì Doner Kebap siêu bẩn

Thịt chưa sử dụng hết trong ngày được lưu từ ngày này qua ngày khác, nước sốt được làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, rau sống chỉ được rửa qua loa. Thịt được ướp…2 ngày Nếu cách đây…