Month: July 2012

NIỆM PHẬT TÔNG YẾU

CÁC HẠNH VÃNG SANH, NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT PHÁP-NHIÊN THƯỢNG-NHÂN (Sơ Tổ Tông Tịnh-Độ Nhật-Bản, là tiền thân của Bồ-Tát Đại-Thế-Chí)   1)  Thánh-Đạo Môn tuy thâm diệu, nhưng thời điểm và căn cơ chẳng tương ứng. Tịnh-Độ Môn hình như là nông cạn,…

Những chiêu giảm tiền điện mùa nóng

Tắt đèn khi không cần thiết, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh vừa đủ, trồng cây xanh quanh nhà, sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời… là những cách nhiều gia đình áp dụng để tiết kiệm điện…