Month: April 2012

Làm gì khi con quá hiếu động?

Đừng lo ngại nếu con bạn có những biểu hiện quá hưng phấn, như vận động thường xuyên và không có mục đích, túm lấy và ném các đồ vật, đu đưa chân, vung vẩy tay… Không phải bé có…

Lời Phật dạy

THẬP THIỆN TÂM 01. Đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn hại 02. Đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bất não 03. Đối với chánh Pháp của Phật khởi lòng hộ trì,…