Month: March 2012

Văn sám hối tam nghiệp

Chúng con đồng đến trước Phật  đài Tâm thành đảnh lễ mười phương Phật Tất cả Bồ Tát trong ba đời Thanh Văn Bích Chi chúng Hiển thánh Đồng đến chứng minh con phát lồ Bao nhiêu tội lỗi trong…

Cơ sở tính toán lịch Việt Nam

Quy tắc tính Lịch âm Dương Á Đông: Quy tắc tính Lịch âm Dương Việt Nam và Trung Quốc hiện nay giống nhau và chỉ khác ở múi giờ tham chiếu. Tuy nhiên sự khác nhau về múi giờ có…

Tháng xuất gia của con gái

Phòng phu chu – kỵ với chồng Phòng thê chủ – kỵ với bản thân Phòng công cô – kỵ với cha mẹ chồng Phòng nhạc thân – kỵ với cha mẹ đẻ Nếu trai gái mồ côi thì không…

Đừng để phải thay thận

Bệnh thận mạn là bệnh do hư hại cấu trúc thận hoặc giảm chức năng thận từ ba tháng trở lên dẫn đến thận giảm dần khả năng thải chất độc và nước thừa ra ngoài. Năm nay là năm…