Month: August 2010

Giải cứu chung cư mini

Với sự ra đời của Thông tư 16/2010/TT-BXD, chung cư mini tư nhân không chỉ được giải cứu, mà còn là một sự giải cứu ngoạn mục dọn sạch những vướng mắc khó khăn phát sinh từ trước đến nay.…