Category: Khoa học phương Đông

Cơ sở tính toán lịch Việt Nam

Quy tắc tính Lịch âm Dương Á Đông: Quy tắc tính Lịch âm Dương Việt Nam và Trung Quốc hiện nay giống nhau và chỉ khác ở múi giờ tham chiếu. Tuy nhiên sự khác nhau về múi giờ có…

Tháng xuất gia của con gái

Phòng phu chu – kỵ với chồng Phòng thê chủ – kỵ với bản thân Phòng công cô – kỵ với cha mẹ chồng Phòng nhạc thân – kỵ với cha mẹ đẻ Nếu trai gái mồ côi thì không…